WAŻNE

Nowy projekt SOSW i Stowarzyszenia SZANSA

SENSOPLASTYKA – wspieranie rozwoju poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej w oparciu o edukację plastyczną.

Realizacja zadania dofinansowana przez Gminę Miejską Giżycko

Ruszyły nowe zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębszym oraz sprzężeniami i/lub autyzmem uczęszczającymi do przedszkola specjalnego i zespołu edukacyjnego na poziomie nauczania początkowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Giżycku oraz pilotażowo do podopiecznych giżyckich przedszkoli.
Celem realizowanego zadania jest pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo w lepszym funkcjonowaniu i psychorozwoju. Sensoplastyka wprowadza w świat zapachów, faktur i kolorów, rozwija wszystkie zmysły przez co, pobudza rozwój kreatywności i twórczego myślenia. Dzięki użyciu naturalnych produktów spożywczych są to działania bezpieczne. Stymulując receptory wpływamy na ilość i rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im więcej połączeń w mózgu tym efektywniejsze myślenie (impuls szybciej dociera do celu). Niezwykle skutecznie wspomagane jest budowanie świadomości ciała i przestrzeni oraz rozwój mowy.
Plastyka pachnąca, słodka, kwaśna, gorzka, miękka, szorstka, gładka, twarda, sucha, mokra, lekka, ciężka …
Sensoplastyka© wpływa na stymulację wszystkich zmysłów:
• węchu
• wzroku
• dotyku
• słuchu
• smaku
Na zajęciach poznajemy niecodzienne techniki plastyczne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.
Zajęcia polegają na dowolnym doświadczaniu przez uczestników materiałów plastycznych, samodzielnym przygotowywaniu mas, farb przy jednoczesnym aktywowaniu wszystkich zmysłów. Dzieci maja okazję obserwować np. jak materiał, który jest suchy i sypki zmienia się w mokry i kleisty, a następnie miękki i stały. Nabywają w ten sposób wiedzę na temat związków przyczynowo – skutkowych. Warsztat sensoplastyczny opiera się głównie na przygotowaniu przestrzeni do działań. Uważnie obserwujemy dzieci, nie pospieszamy ich, dajemy przestrzeń do doświadczania. Pozwalamy każdemu dziecku swobodnie, indywidualnie wg. potrzeb poznać dany produkt. Do fazy przemian przechodzimy w momencie, jeśli uczestnik daje znać, że jest na to gotowy.
Podczas zajęć zwracamy uwagę na słownictwo i edukację lingwistyczną. Wyraźnie opisujemy kolory, kształty, faktury, tekstury oraz zachodzące przemiany. Wspieramy w ten sposób obszar rozwoju poznawczego. Sensoplastyka opiera się także na wykorzystaniu technik arterapeutycznych – wpływa nie tylko na rozwój poznawczy dzieci, ale także stan umysłu sprzyjając relaksacji.
Program i dynamika są dostosowane do indywidualnych predyspozycji dziecka.

10396300 568266466673506 8205124540651105558 n

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Szansa-1438300549805284/?ref=hl