WAŻNE

Biblioteka

w_bibliotece

"Książka jest naszym towarzyszem w samotności.
Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek.
Z biblioteki można ją wypożyczyć za darmo
i nie trzeba podłączać jej do prądu."


 

Książki rozwijają wyobraźnię i wrażliwość młodych czytelników, doskonalą ich umiejętność formułowania wypowiedzi, niwelują problemy z ortografią.


Obcowanie z książką, to wspaniała wędrówka w fantastyczny wymiar, która przygotowuje do życia w skomplikowanym i pełnym pułapek rzeczywistym świecie. Lektura tekstów literackich zmusza do myślenia, określenia własnych poglądów i analizy sposobu postępowania. Kontakt z pozytywnymi bohaterami, zdolnymi do prawdziwej miłości, przyjaźni, odpowiedzialności czy altruizmu z pewnością pozostawi ślad w kształtującej się osobowości młodego człowieka.

Szkoła prowadzi bibliotekę, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.

Biblioteka znajduje się na drugim piętrze budynku szkolnego. Obejmuje dwa pomieszczenia. W czytelni znajduje się wydzielone miejsce na cztery stanowiska komputerowe ze stałym łączem do sieci internetowej.

Gromadzony księgozbiór uwzględnia potrzeby czytelników, typ szkoły i poziom kształcenia. Zasoby biblioteki to głównie lektury, literatura dla uczniów, literatura pedagogiczna oraz wydawnictwa informacyjne i czasopisma. W zbiorach znaleźć można również podręczniki szkolne dla uczniów naszej szkoły i podręczniki pedagogiczne w zakresie pedagogiki specjalnej i logopedii. 
Biblioteka umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do kontynuacji nauki. Kształtuje wśród młodych ludzi umiejętność uczenia się przez całe życie, rozwija wyobraźnię, uczy korzystania z dóbr kultury i przygotowywać do roli odpowiedzialnych obywateli funkcjonujących w społeczeństwie europejskim.

Na zajęciach prowadzonych w bibliotece uczniowie poznają warsztat informacyjny biblioteki. Przygotowują one młodego czytelnika do samodzielnego zdobywania wiedzy i poszukiwania informacji.

Staram się, aby nasza biblioteka była wyjątkowo przyjazna dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły. W każdej sytuacji służę im poradą i wsparciem w rozwiązywaniu ich codziennych problemów i trosk. Czytelnicy mogą tutaj nie tylko skorzystać ze zbiorów, ale także w miłej i serdecznej atmosferze spędzić czas.

Każde dziecko może wziąć do ręki książkę tą, która z jakiegoś powodu wzbudziła jego zainteresowanie. W bibliotece jest swobodny dostęp do półek. Oglądanie książek, czasopism, sprawia dzieciom przyjemność, zadowolenie z samodzielności wykonywanego zadania, wyzwala uczucie radości, podnosi poziom jego wartości. Czas spędzony w zaciszu biblioteki, wśród kolorowych książek, czasopism i dekoracji wpływa uspokajająco na dziecko. Tutaj izolowane jest od hałasu, odreagowuje się.

Regulamin Biblioteki Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Giżycku

Zasady zachowania się w bibliotece szkolnej

Prośba książki do dzieci

Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania „Sztuka Słowa”

"Baśniowe spotkania" - program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów zespołów edukacyjnych.

 Filmik "Książko Kochana"

katalog Gizycko

 

Katalog on-line Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku