WAŻNE

II Wojewódzki Konkurs na Prezentację Multimedialną

5 czerwca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkasach odbył się II Wojewódzki Konkurs na Prezentację Multimedialną Promującą Książkę – Polska w legendach. Głównym celem konkursu było inspirowanie młodych ludzi nie tylko do sięgnięcia po książkę, ale także do korzystania z nowoczesnych narzędzi i środków przekazu, takich jak internet czy programy komputerowe, a przez to zachęcenia innych do czytania.

Organizatorem przedsięwzięcia był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku. Konkurs został przygotowany w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Polska w Legendach. Dzięki porozumieniu między Gminą Giżycko a Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA” możliwy był zakup atrakcyjnych nagród dla wszystkich uczestników.

Uczestnicy reprezentowali szkoły: SOSW Giżycko, SOSW Węgorzewo, SP 3 Giżycko, SP Rydzewo, SP Gawliki Wielkie. Łącznie do zmagań przystąpiło 15 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych.

W jury zasiadły Panie: Dorota Szczęsna – wicedyrektor SOSW w Giżycku, Grażyna Imporowicz – wicedyrektor PORE w Giżycku i Anna Górska – nauczyciel w SOSW w Giżycku. Prowadzącą imprezę była Pani Marzena Orłowska, nauczyciel i bibliotekarz w SOSW w Giżycku. Swoją obecnością zaszczycił zebranych Wójt Gminy Giżycko – Pan Marek Jasudowicz, który oficjalnie otworzył imprezę i zmotywował uczestników do wzmożonego wysiłku. W przygotowaniach i realizacji konkursu wzięły udział nauczyciele z SOSW w Giżycku: Pani Marzena Jankowska – Lichacz , Pani Janina Andruszkiewicz i Pan Witold Pacześniak oraz pomoc nauczyciela - Pani Anna Gabrysiak.

Uczestnicy zaprezentowali prezentacje multimedialne dotyczące przeczytanych legend polskich. Ich zakres był ogromny i zdumiał członków jury. Były zarówno legendy z odległych krańców kraju, jak i te regionalne. Pojawiły się opowieści doskonale wszystkim znane, ale i nie zabrakło tych usłyszanych po raz pierwszy.

Zmagania uatrakcyjniły zajęcia rękodzielnicze, podczas których każdy mógł stworzyć swoją własną pamiątkę konkursową.

Wyniki prezentowały się następująco:

grupa I

I miejsce Sebastian Rubajczyk SOSW Giżycko

II Miejsce Michał Wyciszkiewicz SP Rydzewo

III miejsce Szymon Wesołek SOSW Węgorzewo                                                           

wyróżnienie Julia Ulikowska SOSW Giżycko

grupa II

I miejsce Ewelina Jakubiak SP Gawliki Wielkie

II miejsce Kacper Bajkowski SP Rydzewo

III miejsce Karolina Śliwa SOSW Węgorzewo

Wyróżnienie Robert Baranowski


I Wojewódzki Konkurs Na Prezentację Multimedialną Promującą Książkę PRZECZYTAŁEM - POLECAM

GiżyckIE dzieci i młodzież z terenu województwa warmińsko - mazurskiego wraz ze swoimi opiekunami oraz organizatorami – Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym, spotkali się na I Wojewódzkim Konkursie Na Prezentację Multimedialną Promującą Książkę PRZECZYTAŁEM - POLECAM! Wybór daty nie był przypadkiem, gdyż właśnie tego dnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.
Przybyli do nas uczestnicy z Ełk, Ostródy i Węgorzewa. Oczywiście nie zabrakło reprezentantów naszej placówki. W sumie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy gościł w murach Biblioteki Pedagogicznej ok. 32 osoby (uczestnicy, opiekunowie, jury, organizatorzy).
Uczestnicy pełni emocji przedstawili wszystkim zebranym przygotowane przez siebie prezentacje promujące ulubione książki. Podczas przerwy i poczęstunku, przygotowanego przez uczniów klasy Przysposabiającej do pracy, nawiązywały się nowe relacje pomiędzy i opiekunami.
Powołane jury wyłoniło laureatów w dwóch grupach wiekowych: szkole podstawowej kl. I-VI oraz szkole podstawowej kl. VII, gimnazjum i szkole branżowej. Przyznano po trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia. Żaden uczestnik spotkania nie odchodził z pustymi rękoma. Wszystkim zostały rozdane dyplomy/podziękowania okolicznościowe i prezenty.
Atrakcyjne multimedialne nagrody dla uczestników zostały zakupione dzięki wsparciu Gminy Miejskiej Giżycko w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „SZANSA” i SOSW w Giżycku zadania publicznego „Przeczytałem – Polecam!”
Do zobaczenia za rok.