WAŻNE

Indywidualne zajęcia specjalistyczne

Zapraszamy na indywidualne zajecia specjalistyczne w ramach działalności WWRDz.

Terapeuci:

Procedury bezpieczeństwa:

Rekomendacje GIS:


 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - co to takiego?

 

Wczesne wspomaganie ma na celu pobudzanie i stymulowanie rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności aż do podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8 r. ż).

Jest to scalony system oddziaływań profilaktycznych, rehabilitacyjnych i terapeutyczno - edukacyjnych realizowany przez interdyscyplinarny zespół specjalistów.    

Podmiotem wczesnego wspomagania rozwoju jest rodzina z małym dzieckiem, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzeń genetyczne, wady wrodzone, uszkodzeń narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego.

Wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych dziecka i objęcie go specjalistyczną opieką daje szanse na zminimalizowanie trudności rozwojowych lub ich całkowite wyeliminowanie.

 wwrd Informator o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka 

 

Jeśli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka, zauważyłeś następujące objawy, nie czekaj przyjdź do nas:

 

Nieprawidłowości w okresie noworodkowym:

 • nieprawidłowe lub opóźnione nabywanie umiejętności ruchowych – brak podnoszenia główki w pozycji na brzuszku, opadanie głowy,
 • trudności w karmieniu,
 • duży niepokój dziecka, częsty długotrwały lub nagły krzyk bez wyraźnego powodu,
 • mała ruchliwość spontaniczna,
 • nadmierna wrażliwość na bodźce zewnętrzne,
 • zaburzenia w rozwoju kontaktów społecznych, brak uśmiechu, wczesnej wokalizacji,
 • brak kontaktu wzrokowego, brak zainteresowania zabawkami.

 

Nieprawidłowości w okresie wczesnodziecięcym:

 • unika kontaktu wzrokowego i fizycznego,
 • nie przychodzi, kiedy jest wołane,
 • nie chwyta przedmiotów w odpowiedni sposób
 • nie wskazuje tego, co chce,
 • nie naśladuje prostych gestów i zachowań osób dorosłych,
 • nie bawi się w proste zabawy tematyczne,
 • nie bawi się zabawkami zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • jest nadmiernie spokojne i nie zgłasza swoich potrzeb,
 • nie wyciąga rąk do znanych mu osób,
 • jest w bezustannym ruchu,
 • długotrwale, stereotypowo kiwa się,
 • mało sprawny aparat artykulacyjny (język, żuchwa, wargi)
 • nie podejmuje prób komunikowania się,
 • nie powtarza wyrażeń dźwiękonaśladowczych i prostych słów.

 Nieprawidłowości w okresie przedszkolnym:

 • ograniczone umiejętności zabawy,
 • uporczywe wykonywanie pewnych czynności,
 • przywiązanie do schematów zachowania,
 • nie mówi, mówi mało, niezrozumiale, echolalia, natrętne powtarzanie słów i zwrotów.

Zespół wczesnego wspomagania

O wszechstronny rozwój dziecka dba interdyscyplinarny zespół specjalistów, posiadający kwalifikacje do pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi, w skład którego wchodzą:

 • Psycholog,
 • Logopeda,
 • Pedagog z kwalifikacjami adekwatnymi do potrzeb dziecka, w szczególności pedagog specjalny, surdopedagog, tyflopedagog,
 • Terapeuta integracji sensorycznej
 • Dogoterapeuta
 • Rehabilitant
 • Inni specjaliści - dobór kadry jest uwarunkowany potrzebami dziecka i jego rodziny.

Dokumenty

Warunkiem objęcia dziecka specjalistycznymi oddziaływaniami w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku

ul. Białostocka 3, tel. 516 416 193

koordynator: Agnieszka Błaszko - Kuć
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.