WAŻNE

  1. Regulamin monitoringu wizyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Giżycku
  2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zaproszenie do składania ofert - wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym

Treść zaproszenia

Postanowienie i decyzja

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wykaz usług

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.04.2019

Mapka 2019 - budowa sali gimnastycznej

Ogłoszenie o wyborze oferty