WAŻNE

VI WOJEWÓDZKI KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
„SZTUKA SŁOWA"
- czytamy wiersze Jana Brzechwy

Termin – 7 października 2009r
Osoba odpowiedzialna – Marzena Orłowska; nauczyciel bibliotekarz SOSW w Giżycku

W konkursie udział wzięło 35 uczestników z 9 placówek z terenu województwa warmińsko mazurskiego.

Wykaz placówek:
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łupkach
3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kętrzynie
4. Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Węgorzewie
6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie
7. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie
8. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gołdapi
9. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku

Skład komisji:
Bożenna Oleksiak – dyrektor GOK w Wilkasach
Ewa Szydłowska – bibliotekarz Filia W-MBP w Giżycku
Ewa Śniadecka – Pstrak – logopeda SOSW w Giżycku
Janina Rusznica – prezez odziału ZNP w Giżycko
Anna Jaremu – Furtan – nauczyciel SOSW w Gołdapi
Julita Bartosiewicz – nauczyciel ZSS w Mrągowie

WYNIKI:

GRUPA I - SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce - Miedzińska Natalia Giżycko
II miejsce - Możdżeń Ewelina Mrągowo
III miejsce - Kruwelska Natalia Gołdap

Wyróżnienia:
Górecki Jan Olsztyn
Klukas Marta Bartoszyce
Olszewski Dawid Szczytno
Wojtkowska Patrycja Bartoszyce

GRUPA II – GIMNAZJUM I SZKOŁA ZAWODOWA
I miejsce - Fiborek Piotr Giżycko
II miejsce - Muczko Wioletta Kętrzyn
III miejsce - Grabowska Monika Szczytno

Wyróżnienia:
Baczewski Daniel Mrągowo
Barczyński Patryk Olsztyn
Laszkowski Adrian Łupki
Wojsiat Ewelina Olsztyn