WAŻNE

Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do internatu:

  • karta zgłoszenia do internatu (wzór do pobrania)
  • kwestionariusz dla rodziców/ opiekunów prawnych kandydata do internatu (wzór do pobrania)
  • oświadczenie dotyczące przywożenia oraz odbierania wychowanka z internatu (wzór do pobrania)
  • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz wychowanka na wykonywanie badania profilaktycznego/kontrolnego (wzór do pobrania)
  • zgoda na wychodzenie bez nadzoru wychowawcy z internatu do szkoły/ ze szkoły do internatu (wzór do pobrania)
  • zgoda na podawanie leków (wzór do pobrania)
  • zgoda na samodzielne wyjścia popołudniowe z internatu (wzór do pobrania)