WAŻNE

 

Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA", realizuje zadanie publiczne: Rozwój kompetencji społecznych i zawodowych oraz doskonalenie możliwości psychofizycznych osób z chorobą psychiczną i upośledzeniem umysłowym z powiatu giżyckiego współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"
Celem Programu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz rozwój psychofizyczny osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.
Program jest skierowany do osób zamieszkujących na terenie powiatu giżyckiego
Osoby uczestniczące w Programie mogą skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:
1) zajęć specjalistycznych wspierających rozwój psychofizyczny beneficjentów:
- Neuroterapii Metodą Biofeedback;
- Muzykoterapii Dogłębno – Komórkowej;
- Integracji Sensorycznej;
-Terapii Taktylnej.
2) zajęć o tematyce prozawodowej w zakresie:
- prowadzenia gospodarstwa domowego;
- obróbki drewna i metalu;
- bukieciarstwa i dekoratorstwa.
3) zajęć grupowych z psychologiem, pedagogiem i doradcą zawodowym
Rodziny uczestników programu będą miały możliwość bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach arteterapeutycznych oraz spotkaniach grupy wsparcia rodzin osób z chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną prowadzonych przez psychologa.