WAŻNE

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy na

Wystawę ozdób wielkanocnych,

która odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia 2019 r.

Ozdoby będzie można obejrzeć w gablocie na parterze szkoły.

Jeśli ktoś z Państawabędzie zainteresowany zakupem upatrzonej ozdoby, będzie można to uczynić 5 kwietnia 2019 r. w godz.: 12:30 - 15:00. Zebrane pieniądze umożliwią dofinansowanie m.in. wycieczek dydaktycznych, w których Państwa dzieci chętnie uczestniczą.

Z poważaniem.

Organizatorzy


Konkurs fotograficzny dla rodziców i opiekunów prawnych

Regulamin Konkursu Fotograficznego dla Rodziców i Opiekunów prawnych uczniów SOSW w Giżycku

“Zatrzymane w kadrze -
- piękno naszej małej ojczyzny”

 

I.     Przepisy ogólne

 • Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Zatrzymane w kadrze – piękno naszej małej ojczyzny” jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku.
 • Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

1.3. Celem przyświecającym konkursowi jest:
- budzenie zainteresowań historią i architekturą własnego regionu.

- rozwijanie wrażliwości artystycznej i historycznej.

- prezentacja twórczości uczniów i rodziców w dziedzinie fotografii.

- rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

- rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów i rodziców.

1.4. W konkursie może brać udział każdy rodzic czy opiekun prawny uczniów SOSW w Giżycku, który zajmuje się fotografią amatorsko.


1.5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 

II.  Przepisy dotyczące prac

 • Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.

Dopuszcza się:

• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;

• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

Nie będą akceptowane prace:

• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;

• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

 • Fotografie należy przesłać na Konkurs na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. z dopiskiem w tytule Konkurs Fotograficzny do dnia 10 października 2018 r.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
 • W każdej wiadomości z pracami należy podać: imię i nazwisko, tytuł pracy, wskazać lub nazwać miejsce „małej ojczyzny”.
 • Wraz ze zdjęciami należy przysłać skan podpisanej klauzuli (w załączniku): "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego dla Rodziców w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)”.
 • W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 • Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

III.                      Terminarz

 • Termin nadsyłania prac mija dnia 10 październik 2018 roku.
 • Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 • Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).
 • Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 17 października 2018 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.
 • Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 16 października 2018 roku.
 • Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach szkolnej strony internetowej www.soswgizycko.pl
 • Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się 17 października 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Giżycku

IV.                       Nagrody i wyróżnienia

 • Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane podczas wernisażu Konkursu.
 • Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe.

V.   Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

 • Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie intternetowej szkoły  www.soswgizycko.pl, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.
 • Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
 • Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w niniejszym regulaminie.


 

 

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka


 

Drodzy Państwo!
Zbieramy na projekt sali sportowo - rehabilitacyjnej dla naszych uczniów. Gdy zdobędzimy te pieniądze, wybudowanie sali z prawdziwego zdarzenia będzie błahostką. Najważniejszy jest projekt. Wpłat można dokonywać przez portal pomagam.pl. Link: https://pomagam.pl/soswgizycko
Za wszelką pomoc - dziękujemy!


 

TESCO "Decydujesz, pomagamy"

Drodzy Państwo!

Mamy zaszczyt poinformować, iż  projekt Stowarzyszenia SZANSA przeszedł pierwszy etap konkursu TESCO "Decydujesz, pomagamy". Pragniemy rozwijać naszych podopiecznych i w związku z tym powstał projekt "Sposób na kreatywne spędzanie czasu wolnego - jazda konna/hipoterapia". Projekt kierowany będzie do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Dotyczyć będzie zajęć z podstaw jazdy konnej i hipoterapii. Zadania realizowane będą w Ośrodku Jeździeckim "Anula" w Nowym Harszu.

Zostanie przeprowadzonych 5 godzin (60 min.) zajęć hipoterapii/jazdy konnej na 1 osobę. Uczestników zajęć będzie 10.

Warunek jest jeden - musimy zebrać odpowiednią ilość głosów. Tym razem jednak nie jest to głosowanie internetowe.

Jeżeli będą Państwo w sklepie TESCO w Gołdapi lub Olecku, pamiętajcie, by oddać głos na nasz projekt. Tylko w tych miejscach można to zrobić.

Liczymy na Państwa i bardzo dziękujemy za każdy głos. :)

Głosowanie trwa do 17.04.2017 r.

Więcej informacji na stronie: https://pomagamy.tesco.pl/