WAŻNE

 

Projekt Polska - Litwa


projekt_Polska_LitwaW roku szkolnym 2011/2012 uczniowie naszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej biorą udział w projekcie unijnym pt.: „Edukacja zawodowa w rejonie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości" . W ramach w/w projektu w dniach 15 - 17 listopada 2011 roku Renata Frydrycy i Alicja Gil uczennice Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod opieką p.wicedyrektor Katarzyny Rzeczyckiej uczestniczyły w wyjeździe do miejscowości Alytus na Litwie. Nasza grupa wraz z grupą litewską przygotowywała informacje na temat firmy budowlanej ,,Ceslav ir kompanija".
Wykonywano zdjęcia , prowadzono wywiady z dyrekcją firmy, a na koniec dziewczyny stworzyły prezentację multimedialną. Efekt ich pracy można było obejrzeć na forum, którego pierwsza część odbyła się w Giżycku. Międzynarodowe (polsko-litewskie) forum przedsiębiorczości w/w odbyło się w dniach 4-6 grudnia 2011 w hali sportowej ZSKŚiA. Uczniowie giżyckich powiatowych szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie prezentowali wybranych przedsiębiorców litewskich, równocześnie zapraszali do korzystania z ich usług oraz proponowali możliwość nawiązania współpracy.
W dniach 10 – 12 stycznia 2012r gościć w naszym Ośrodku dwie uczennice pod opieką pani nauczycielki z Litwy które (podobnie jak my 2 miesiące temu u nich), będą przygotowywały się do stworzenia prezentacji o polskim przedsiębiorcy. Przypadł nam zaszczyt współpracy z Hotelem ,,Zamek" w Rynie. 10 stycznia, po konferencji w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku, wspólnie z naszymi gośćmi udaliśmy się do Rynu. Podczas kilkugodzinnego zwiedzania pięknego, zabytkowego zamku towarzyszyły nam dwie panie pracujące w hotelu gotowe odpowiedzieć na wszelkie nurtujące nas pytania. Następnego dnia, tj. 11 stycznia 2012r., w pracowni informatycznej SOSW w Giżycku, wspólnie ze stroną litewską rozpoczęliśmy przygotowywanie prezentacji multimedialnej zwiedzanego kompleksu hotelowego wykorzystując zebrane w trakcie wizyty materiały. 12 stycznia, przed powrotem grupy litewskiej do Alytus, dokonano podsumowania trzydniowego pobytu w firmach, zakładach i przedsiębiorstwach Powiatu Giżyckiego.
W dniach 20 - 22 luty 2012r. ponownie gościliśmy na Litwie. W sali konferencyjnej litewskiej szkoły Alytus Proffesimo Rengimo w Alytus, odbyło się Forum Przedsiębiorczości w trakcie którego dokonano prezentacji polskich przedsiębiorstw z Powiatu Giżyckiego. W trakcie trwania Forum Przedsiębiorczości zespoły aktywnie uczestniczyły w prezentacji wybranych firm. Obie strony wykazały się dużym zaangażowaniem, pomysłowością i kreatywnością podczas realizacji zadań na rzecz Forum.
Prezentacja do pobrania.