WAŻNE

Wydarzenia w roku szkolnym 2015/2016


W Szkole Podstawowej  w Rynie

     21 czerwca 2016 r. byliśmy gośćmi w Szkole Podstawowej w Rynie. Tego dnia odbyły się zajęcia integracyjne z elementami muzykoterapii dla uczniów klas I-III i uczniów naszego ośrodka z klasy B i C. Zajęcia poprowadziła Pani Edyta Augustyniak - muzykoterapeuta ze Specjalnego Ośrodka Szkolno -   Wychowawczego w Giżycku.

    Samorząd uczniowski SP z Rynu przekazał nam upominki, które zostały zebrane 21 marca podczas Światowego Dnia Zespołu Downa. Bardzo serdecznie dziękujemy za świetną zabawę i prezenty. Wszystkie zostały przekazane uczniom naszej szkoły.


Rejs statkiem

     Dnia 21.06.2016 r. klasy czwarta, piąta, szósta i pierwsza zawodowa, wraz ze swiomi wychowawcami p. Alicją Śmierską, p.Beatą Jasudowicz i p.Elżbietą Kobielską, dzięki dużej pomocy pana Piotra uczestniczyły w resje statkiem. Wielu uczniów po raz pierwszy w życiu miało możliwość popływania taką jednostką wodną. Uczestnicy poznawali uroki jeziora Kisajno, walory krajobrazu mazurskiego. Wszyscy zgodnie stwierdzili, iż musimy powtórzyć jeszcze taki rejs.


VI Powiatowy Przegląd Spektakli Profilaktycznych w Giżycku

Grupa teatralna "Palpitacja" pod opieką Pani Iwony Dudy i Pania Katarzyny Kwiatkowskiej wzięła udział w Powiatowym Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych w Giżycku, gdzie zajęłą II miejsce. Zespół prezentował przedstawienie pt. "Drzewo". Młodzież w ramach nagrody wybrała się na pizzę i lody.


 

Realizacja projektu - SENSOPLASTYKA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

Sensoplastyka – wspierania rozwoju poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej w oparciu o edukację plastyczną.

realizowanym w okresie od 1.02.2016r. do 30.06.2016r.

przez Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach edukacyjnych „SZANSA”

dofinansowanym przez Urząd Miejskim w Giżycku

 

W ramach realizacji projektu objęto grupę beneficjentów specjalistycznymi zajęciami terapii metodą sensoplastyki wg. Izabeli Anny Stefańskiej. Spotkania odbywały się w dwóch grupach wiekowych 1godz w tygodniu z uwzględnieniem organizacji pracy placówki. Łącznie 20 godz. terapeutycznych.

W ramach zajęć dzieci zanurzały się w kolorowej cieczy nienewtonowskiej, malowały mlekiem i olejem niespotykane obrazy. Robiły też eksperymenty z sodą i barwnikami, tworzyły puchnące czy iskrzące obrazki. Poznały jak i dlaczego  następował proces przemian substancji. Uczestnicy sporządzali pachnące, kolorowe masy z mąki, kaszy, budyniu, kisielu i galaretki, które stanowiły bazę wyjściową do wielu działań. Pobudzane były wszystkie zmysły poprzez „zabawy” na dywanie sensoryczny z różnymi ziarnami i kaszami, magicznym piasku. Wykorzystano makaron w różnej postaci: do budowania fantastycznych przestrzennych konstrukcji, wyławiania kolorowych „robaczków”. Malowano niemal całym ciałem wielkopłaszczyznowe obrazy własnoręcznie wytworzonymi farbami. Wszystkie zajęcia odbywały się na podłodze bez dodatkowej odzieży ochronnej, co sprzyjało swobodnej twórczej ekspresji przy jednoczesnym wspieraniu współpracy i rozwoju mowy m.in poprzez wymianę mas i rozmowy o wspólnych działaniach.

Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały w pełni osiągnięte.

Manipulowanie w masach o różnorodnych konsystencjach, barwach i zapachach oraz smakach wpłynęło na stymulowanie wszystkich zmysłów uczestników zajęć. Zarówno na kształtowanie się percepcji i kinestezji, jak i minimalizowaniu deficytów zmysłowych, kształtowanie somatognozji, która warunkuje powstanie własnej tożsamości, identyfikowanie się jako „ja” i osiąganie kompetencji samoobsługowych. Zabawy manipulacyjne z zastosowaniem szerokiej gamy bodźców miały ogromny wpływ na rozwój mowy dzieci, z co za tym idzie na jakość funkcjonowania ich w życiu codziennym. Formuła zabawy stymulowała do zwiększenia aktywności poznawczej oraz pobudzenia kreatywności. Ten rodzaj spontanicznej ekspresji, o wyraźnym charakterze zabawy, nie wzbudzający lęku, prowadził do przełamania schematycznego myślenia, wzmógł spontaniczności, swobodniejsze wyrażanie uczuć a przy tym zmuszał do dokonywania wyborów,   pobudzał do swobodnego kojarzenia, co rozwijało wyobraźnię, odblokowywało różnego rodzaju zahamowania a także pozwoliło na nawiązanie bliższego kontaktu pomiędzy wychowankami, jak i prowadzącymi czy opiekunami.   


VI Konkurs Tańca " W Rytmie Serca"

Tym razem przywieźliśmy z Mikołajek zwycięstwo i fantastyczną nagrodę - telewizor.