WAŻNE

Historia szkoły

Początki naszej placówki sięgają 1 X 1966 roku kiedy z Państwowego Zakładu Wychowawczego w Kętrzynie przybyło małżeństwo Genowefa i Henryk Potoccy, którzy podjęli pracę w klasach specjalnych. Zostały one utworzone przy Szkole Podstawowej Nr 1. Naukę podjęło 28 uczniów w dwóch klasach. Następnie ze względu na zróżnicowany poziom wiadomości i umiejętności dzieci z klasy III utworzono I, II i III - łączone. Początki były bardzo trudne, brakowało pomocy naukowych i materiałów do pracy.


Rodzice byli wdzięczni za to, że pociechy zaczęły bardzo chętnie uczęszczać do szkoły i sprawiać mniej problemów wychowawczych. W następnym roku szkolnym wychowanków było już 41. Klasy zostały doposażone w warsztaty stolarskie oraz szafkę narzędziową. W kolejnych latach przybywało nowych uczniów i nauczycieli.


W 1970r. klasy specjalne zostają oddzielone od Szkoły Podstawowej Nr1 i zostaje utworzona samodzielna Szkoła Podstawowa Nr5 Specjalna przy ulicy Kopernika 7. W szkole naukę pobiera już 86 uczniów. W czerwcu 1971r. pierwsi absolwenci opuszczają szkołę. W tym też roku zostaje przeprowadzony remont budynku szkolnego.


W roku szkolnym 1971/72 powstaje zespół artystyczny, który bierze udział w eliminacjach powiatowych. Występy zespołu zostały nagrodzone dyplomem.  W następnych latach powiększa się grono pedagogiczne i liczba oddziałów. Dzięki pomocy wojska powstaje boisko. Współpraca z panami w mundurach trwa do dzisiejszego dnia. Żołnierze zawsze wspomagali naszą placówkę.
Szczególnym rokiem jest rok szkolny 1975/76, Genowefa i Henryk Potoccy zostali wyróżnieni nagrodami Ministra I-go stopnia za ofiarną i długoletnią pracę w szkolnictwie specjalnym. W roku szkolnym 1980/81 utworzono po raz pierwszy "klasę życia" liczącą 6 osób.  Przez następne lata w szkole odbywało się wiele różnych imprez i uroczystości.


Dzięki licznym staraniom szkoła w roku 1990 otrzymuje nowy budynek po hotelu laboratoryjnym przy ulicy Białostockiej, w którym to mieści się do dnia dzisiejszego. Ówczesne władze oświatowe wykonały kapitalny remont. 10.05.1991r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku.
W związku z wprowadzeniem reformy edukacji w 1999 roku utworzono Gimnazjum. Placówkę przekształcono w Zespół Szkół Specjalnych.
Uchwałą Rady Powiatu nasza szkoła w 2002 roku została powtórnie przekształcona w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
Nie sposób opisać imprez i uroczystości, które odbywały i odbywają się w naszej placówce. Uczniowie brali i biorą udział w wielu konkursach, przeglądach i festiwalach. Trudno jest wymienić je wszystkie. Rywalizujemy na równi z szkołami masowymi i często zdobywamy pierwsze miejsca. Każdy wychowanek otoczony jest specjalistyczną opieką kadry pracującej w szkole.

Dyrektorzy naszej placówki:

  1. Tadeusz Musiałek 1966 - równocześnie Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
  2. Marian Sulewski 1970 - 1972
  3. Aleksandra Kębrowska 1972 - 1974
  4. Leokadia Panek 1974 - 1977
  5. Włodzimierz Pstrak 1977 - 1984
  6. Benedykta Jańczyk 1984 - 1995
  7. Małgorzata Czopińska 1995 - 2012
  8. Katarzyna Rzeczycka 2012 - 

 

Opracowała: Beata Jasudowicz