WAŻNE

 

Informacja o XI Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym

ortozgadula_2012_228 marca 2012 roku po raz kolejny, tj. jedenasty, zorganizowaliśmy Wojewódzki Międzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny ORTO-ZGADULA.

Ideą konkursu jest promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. Uczestnicy mają możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu udało im się opanować zasady ortografii i wziąć udział w sportowej rywalizacji. Uczestnicy nie piszą dyktanda, tylko rozwiązują różnorodne zadania testowe w ciągu godziny.

W sytuacji, gdy któryś z uczestników pracuje bardzo wolno, komisja konkursowa może pozwolić na przedłużenie tego czasu. Forma konkursu sprawdziła się i jest lubiana przez wszystkich. W teście uczniowie uzupełniają tekst z lukami, rozwiązują krzyżówki, muszą wykazać się umiejętnością sformułowania zasady ortograficznej. Każde zadanie, w odróżnieniu od dyktanda, wykonują w swoim tempie, mogą wracać do poprzednich poleceń, mają czas na zastanowienie się. Ta forma podoba się zarówno uczniom jak i nauczycielom. Co ważne - pozwala na obiektywne sprawdzenie testów przez komisję konkursową. Testy nie są takie łatwe, gdyż pamiętamy, że rywalizują ze sobą najlepsi uczniowie. Mimo to, często zdarza się, iż są oni tak dobrze przygotowani do konkursu, że organizatorzy mają problem z wyłonieniem zwycięzców. Zwykle przygotowujemy zadania dodatkowe.

 

W bieżącym roku, tylko uczniowie z trzech ośrodków przystąpili się do zmagań konkursowych. A oto wszyscy uczestnicy i ich wyniki:

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejscowość

Punktacja indywidualna

Punktacja zespołowa

1.

Dąbrowski Damian

III miejsce

Ełk

I miejsce

109

2.

Haponik Hubert

I miejsce

131

352

3.

Siejk Wioletta

II miejsce

112

4.

Bolsewicz Hubert

Giżycko

II miejsce

97

5.

Płoska Krystyna

98

300

6.

Szymalak Cezary

105

7.

Ejsmont Krystyna

Kętrzyn

III miejsce

107

8.

Kądziołka Mateusz

78

273

9.

Kubiak Daria

88